Kuźnica Narzędzi Mistrzów

Kuźnica Narzędzi Mistrzów to komitywa edukatorów (nauczycieli i trenerów) oraz ekspertów pracy koncepcyjnej. Powołaliśmy ją z myślą,  aby adaptować rozmaite narzędzia pracy grupowej stosowane w biznesie, sektorze społecznym i kulturze, głównie na potrzeby pracy nauczycieli szkół podstawowych i średnich, ale także dla innych grup odbiorców. Opracowanie merytoryczne szkoleń uwzględnia aktualne wytyczne polityki oświatowej: innowacyjność, samodzielność, kreatywność, rozwijanie kompetencji cyfrowych, rozwijanie kompetencji adekwatnych do rynku pracy. Odnosi się także do koncepcji kształcenia: “uczyć się, aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie i być”.

Nasza bieżąca propozycja obejmuje szkolenia w następujących obszarach:

Rozwój kompetencji zawodowych nauczyciela.

 • Myślenie promieniste – Mind Mapping w edukacji.
 • Facylitacja OST – podążanie za uczniem.
 • Słowem malowane – jak kształtować kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym u uczniów.
 • Co lubi mózg? – elementy neuronauk  jako wsparcie dla procesu dydaktycznego.
 • TIK? – tak! – technologie informacyjne i ich zastosowanie w procesie dydaktycznym.
 • Jak nas słyszą, tak nas widzą – kultura języka we współczesnym świecie.
 • Dlaczego kluczowe? – o kompetencjach potrzebnych do samorealizacji, rozwoju osobistego, obywatelskiego i społecznego.
 • Przywództwo edukacyjne – podążanie ku zmianie.

Rozwój kompetencji kulturowych osób dojrzałych.

 • Słuchaj i mów, co chcesz! – kompetencje komunikacyjne w kulturze.
 • Neuroplastyczność mózgu – szansą efektywnej modyfikacji własnych działań w obliczu zmieniających się okoliczności.
 • Nie taki diabeł straszny – kompetencje cyfrowe.

Rozwój kompetencji w zakresie kultury języka.

 • Granice języka są granicami naszego świata – kształtowanie kompetencji komunikacyjnych.

Kontakt z nami:

Nina Gralczyk
Telefon nr: 604 107 640
E-mail: nina.gralczyk(at)gmail.com

Michał Szpor
Telefon nr: 665 226 166
E-mail: mike.szpor(at)gmail.com


Skład KOMITYWY: