Mapa Partnerów zawodowych

Poniższa mapa zawiera lokalizację wybranych instytucji, organizacji, uczelni, firm i grup nieformalnych, z którymi miałem przyjemność i zaszczyt pracować od 2000 roku.

Co istotne, nie wskazuje: Partnerów z okresu mojej pracy w kulturze instytucjonalnej (ok. 1000 zespołów i indywidualnych artystów) oraz samorządzie terytorialnym. Pomija także kontakty zawodowe z zaprzyjaźnionymi „wolnymi strzelcami” – edukatorami, animatorami społecznymi i kulturalnymi oraz ekspertami z różnorodnych dyscyplin nauki i polityk publicznych.

Mam nadzieję, że stale aktualizowana mapa pozwoli Państwu w ocenie wiarygodności VIGARAT i podjęciu decyzji o ewentualnej współpracy, do której serdecznie zapraszam!

Jacek Gralczyk