Szkolenia i warsztaty

Edukacja prowadzona przez VIGARAT ma charakter edukacji zaangażowanej. Poza różnymi aspektami jej specyfiki jeden z najważniejszych to fakt, że edukatorzy z nami związani nie tylko posiadają wiedzę teoretyczną, ale są także doświadczonymi praktykami w dziedzinach, którymi się zajmują.  Pozwala to na skuteczną edukację, ale także daje szansę na nowe kontakty i liczne wartości dodane po zakończeniu działań edukacyjnych.

Jesteśmy przygotowani do kompleksowego organizowania zmiany społecznej poprzez edukację. Proponujemy Państwu między innymi:

 • kompleksową diagnozę potrzeb edukacyjnych w zakresie kreowania i zarządzania zmianą społeczną,
 • opracowywanie programów i materiałów edukacyjnych,
 • współtworzenie projektów edukacyjnych,
 • edukację w zakresie kształcenia:
  • animatorów społecznych i kulturalnych,
  • liderów lokalnych,
  • lokalnych edukatorów społecznych.

Przykładowa tematyka naszych szkoleń to np.:

 • Animacja kulturalna i społeczna:
  • polska animacja społeczna i jej zagraniczne inspiracje,
  • metody i narzędzia pracy animatora,
  • profil animatora,
  • angażowanie ludzi do działania.
 • Konflikty społeczne i metody ich rozwiązywania
 • Partnerstwo – struktura, tworzenie i zarządzanie
 • Diagnoza lokalna – metody i narzędzia
 • Społeczne aspekty rewitalizacji
 • Strategie rozwiązywania problemów społecznych
 • Innowacyjność społeczna
 • Partycypacja społeczna, publiczna, obywatelska…
 • Nowoczesne technologie IT jako narzędzia wsparcia sektora społecznego
 • Ekonomia Społeczna – powrót z wykluczenia
 • Organizowanie społeczności lokalnej – metoda i możliwości wykorzystania
 • Społecznościowy model domu kultury
 • Planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja społeczna
 • Tworzenie i zarządzanie organizacją pozarządową

… i wiele innych.

Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Do istniejących potrzeb i możliwości dostosowujemy zarówno treści, jak i metody edukacyjne.

Wierzymy w edukację, jako najważniejsze narzędzie rozwoju społecznego!