Coaching nauczycielski

Coaching to niedyrektywna forma pracy z drugim człowiekiem, polegająca na towarzyszeniu mu w rozwoju, w procesie poznawania samego siebie. Coach pomaga w realizacji celu, ale także w odnalezieniu celu. Doskonale sprawdza się w edukacji, nadaje nowy wymiar relacji nauczyciel – uczeń.

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!