Portfolio

VIGARAT jest firmą jednoosobową – Jacka Gralczyka. Wszyscy inni edukatorzy i eksperci współpracują ze mną na zasadach umów o współpracy. Dlatego na tej stronie przedstawiam jedynie informacje dotyczące mojej osoby. W przypadku realizacji zamówień/projektów wymagających zatrudnienia większej ilości osób, ich życiorysy zawodowe dostarczę zainteresowanym podmiotom.

Prezentację własnego dorobku podzieliłem na dwa obszary:

WYKSZTAŁCENIE I KOMPETENCJE to miejsce w którym prezentują moje najważniejsze kompetencje i ich źródła

MAPA PARTNERÓW ZAWODOWYCH to próba pokazania różnorodności Partnerów, z którymi przyszło mi pracować i danie Państwu możliwości uwiarygodnienia mojej osoby i pracy.

Zapraszam do przejrzenia i kontaktów!

Jacek Gralczyk