Portfolio

VIGARAT jest firmą jednoosobową – Jacka Gralczyka. Wszyscy inni edukatorzy i eksperci współpracują ze mną na zasadach umów o współpracy. Dlatego na tej stronie przedstawiam jedynie informacje dotyczące mojej osoby. W przypadku realizacji zamówień/projektów wymagających zatrudnienia większej ilości osób, ich życiorysy zawodowe dostarczę zainteresowanym podmiotom.

Prezentację własnego dorobku podzieliłem na trzy obszary:

WYKSZTAŁCENIE I KOMPETENCJE to miejsce w którym prezentują moje najważniejsze kompetencje i ich źródła

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I SPOŁECZNE to wybór kluczowych doświadczeń zawodowych które najlepiej oddają kierunki mojej obecnej aktywności zawodowej

WYBRANE PROJEKTY I ZAANGAŻOWANIA to nieliczne przykłady moich aktywności zawodowych, które pozwolą na bliższe poznanie charakteru usług które proponuję.

Zapraszam do lektury i kontaktów!

Jacek Gralczyk