Mentoring

Oferujemy kompleksowe wsparcie liderów samorządowych i społecznych w zakresie ich rozwoju osobistego i zwiększania skuteczności podejmowanych przez nich działań. Proponujemy między innymi:

 • liderom organizacji pozarządowych wsparcie w zakresie:
  • zakładania i kierowania organizacjami pozarządowymi,
  • fundraisingu,
  • wykorzystania nowoczesnych technologii IT w działalności NGO,
  • wykorzystywania różnych strategii rozwiązywania problemów społecznych w pracy organizacji,
  • budowania sieciowych struktur współpracy,
  • tworzenia i wykorzystywania innowacji społecznych,
  • rozwoju społeczności w oparciu o zasoby wg. modelu ABCD;
 • radnym, urzędnikom i innym liderom samorządowym wsparcie w zakresie:
  • aktywizacji i organizowania społeczności lokalnych,
  • społecznych aspektów rewitalizacji,
  • budowania skutecznego dialogu społecznego,
  • partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych,
  • budowania partnerstw międzysektorowych,
  • rozwoju lokalnego opartego o innowacyjność społeczną,
  • budowania kultury organizacyjnej urzędu zaangażowanego społecznie.

Jesteśmy gotowi także przygotować specjalną, indywidualną ofertę wsparcia, w oparciu o diagnozę Państwa potrzeb w tym zakresie. Oprócz mentoringu może ona być oparta także o narzędzia superwizji czy coachingu.