Granice języka. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych

Język jest podstawową formą komunikacji. Stanowi klucz do świata wiedzy i kultury, piękna i kontaktu z drugim człowiekiem. Pozwala wyrażać sposób istnienia i odczuwania. Kreuje i opisuje rzeczywistość, zapewnia ciągłość tradycji. Naturalny i intuicyjny, czasem staje się kłopotliwy i pełen pułapek. Jaką postawę przyjąć wobec języka i jak mówić, by inni chcieli nas słuchać? W jaki sposób doskonalić kompetencje językowe? Co zrobić, by mówić starannie i poprawnie? Ulegać modzie językowej, czy z nią walczyć? I wreszcie, jak nie być na językach z powodu języka… ?

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!