Rozwój kompetencji kluczowych

Szkolna wiedza teoretyczna okazuje się niewystarczająca w zmieniającym się świecie, w obliczu rozwoju nowych technologii. Istotniejsze są umiejętności, które można wykorzystać w praktyce.  Parlament Europejski w zaleceniach dotyczących europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, wydzielił kompetencje, “których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia” i nazwał je kluczowymi.

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!