Co lubi mózg? – elementy neuronauk jako wsparcie dla procesu dydaktycznego.

Wykorzystywanie wiedzy neurobiologicznej w kontekście działań pedagogicznych wydaje się być jednym z najpilniejszych wyzwań edukacji. Dotyczy to zarówno dydaktyki, jak i wychowania. Świadomość biologicznych mechanizmów i uwarunkowań pozwala łatwiej planować proces dydaktyczny. Pozwala także zrozumieć postawy i zachowania dzieci i młodzieży w poszczególnych etapach rozwoju.  

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!