Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie jest zadaniem tylko dla specjalistów. Każdy nauczyciel każdego przedmiotu powinien wiedzieć, jakie działania i metody wspierają rozwój dziecka ze SPE. Niekiedy w czasie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rodzą się wątpliwości: jak oceniać – tak samo jak klasę czy inaczej? dawać te same zadania, czy inne? jak dostosowywać sposób przekazywania wiedzy?

Ofertę w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!