Diagnoza i strategie

Proponujemy nasze usługi w zakresie planowania strategiczne zarówno na poziomie organizacji czy instytucji, jak i dla gmin czy regionów. Jesteśmy przygotowani między innymi do:

 • organizowania diagnozy społecznej w zakresie:
  • przygotowania planu i opracowania narzędzi diagnozy,
  • prowadzenia badań,
  • przygotowywania mieszkańców do partycypowania w tworzeniu diagnozy,
  • koordynacji badań i innych działań diagnostycznych,
  • opracowywania raportów badawczych i innych dokumentów diagnostycznych;
 • kompleksowego tworzenia dokumentów strategicznych, a szczególnie:
  • strategii rozwoju organizacji i instytucji,
  • programów współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi,
  • programów rozwiązywania problemów społecznych,
  • gminnych strategii rozwoju,
  • gminnych programów rewitalizacji,
  • lokalnych strategii polityk kulturalnych.

Jesteśmy gotowi do opracowywania diagnoz i dokumentów strategicznych zarówno w systemie zaangażowania ekspertów zewnętrznych, jak i poprzez projektowanie i koordynację działań opartych o partycypację publiczną.