Emocje w pracy nauczyciela

Nauczyciele, którzy rozumieją swoje emocje oraz emocje innych osób, mają wysokie kompetencje społeczne, dzięki którym zyskuje na jakości ich aktywność zawodowa. Kompetencje emocjonalne są pomocne w rozwiązywaniu problemów i konfliktów.  Każda sprawność pociąga jednak za sobą określone koszty. W przypadku nauczycieli dochodzi do przeciążenia mechanizmów przetwarzania emocjonalnego, którego konsekwencją bywa wypalenie zawodowe, a nawet depresja… Dlatego tak ważna jest praca z emocjami i pomoc psychologiczna dla nauczycieli

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!