Facylitacja Open Space Technology

Samoorganizacja w szkole? Podążanie za uczniem?  Wspieranie procesu grupowego? Facylitacja dużych grup? Budowanie zaangażowania? Inkubator projektów? Trudne tematy? Budowanie społeczności szkolnej (nauczyciele /uczniowie/ rodzice)? Konsultacje społeczne? Wzmocnienie przywództwa?

Jeżeli  powyższe pytania powodują, że  zastanawiasz się ”jak?”, to zapraszamy do zapoznania się z możliwościami,  jakie niosą za sobą spotkania w formule OPEN SPACE TECHNOLOGY.

Jeżeli  powyższe pytania powodują, że  zastanawiasz się ”jak?”, to zapraszamy do zapoznania się z możliwościami,  jakie niosą za sobą spotkania w formule OPEN SPACE TECHNOLOGY.

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!