Dyrektor jako przywódca edukacyjny

Rola dyrektora w systemie edukacji jest kluczowa. To od jego kompetencji, zdolności i umiejętności przywódczych zależy, jak szkoła (placówka oświatowa) będzie realizować swoje zadania. Pełnienie funkcji kierowniczej w systemie oświaty jest bardzo złożone.

W czasach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości polska edukacja potrzebuje nowego typu przywództwa, którego istotą jest wytyczanie wizji, koncentracja na rozwoju i uczeniu, dzielenie się przywództwem i odpowiedzialnością, budowanie relacji i sieci współpracy, docenianie i wykorzystywanie różnorodności, uwzględnianie globalnego i lokalnego kontekstu.

Ofertę szkolenia w pełnym brzmieniu można przeczytać i pobrać – TUTAJ!