Moderowanie

Oferujemy Państwu szereg usług związanych z moderowaniem różnorodnych procesów grupowych. Proponujemy między innymi kierowanie procesami w zakresie:

 • pracy koncepcyjnej związanej z:
  • procedurami pracy zespołów i sieci,
  • rozwiązywaniem problemów społecznych,
  • kreowaniem innowacji społecznych,
  • opracowaniem projektów i wniosków dotacyjnych na potrzeby projektów społecznych,
  • projektowaniem różnego typu narzędzi komunikacji społecznej, np. struktury stron internetowych, wykorzystanie serwisów społecznościowych, buzz marketingu itp.;
 • wspólnotowego wytwarzania wiedzy na potrzeby lokalnych wyzwań w formułach:
  • Laboratorium Społecznego,
  • warsztatów edukacyjnych opartych o rozwiązywanie problemów,
  • Open Space;
 • organizowania refleksji w formach:
  • paneli dyskusyjnych,
  • seminariów,
  • konferencji,
  • kongresów;
 • wdrażania partycypacji publicznej w formach:
  • konsultacji społecznych,
  • planowania społecznościowego,
  • inicjowania partnerstw;
 • integracji grup i społeczności.

Jesteśmy przygotowani do moderowania pracy nie tylko zespołów od kilku do kilkudziesięciu osób, ale także grup od 50 do 300 osób.

Jesteśmy gotowi do tego, aby pomóc Państwu nie tylko w kwestiach merytorycznych, ale także proponujemy usługi przygotowania i koordynacji kwestii logistycznych projektowanych działań.