Oferta otwarta

Do skorzystania z usług VIGARAT zapraszamy wszystkich, którzy poszukują nowych rozwiązań społecznych, sprzyjających zarówno rozwojowi społeczności lokalnych, jak i wszelkich podmiotów, które działają w sferze polityk publicznych i ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim:

 • organizacji pozarządowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów z nimi powiązanych, np.:
  • pełnomocników ds. NGO, uzależnień, społecznych itp.,
  • domów kultury,
  • ośrodków pomocy społecznej,
  • szkół;
 • podmiotów ekonomii społecznej,
 • sieci współpracy i partnerstw,
 • firm prywatnych w zakresie działań społecznie odpowiedzialnego biznesu,
 • miejskich i wiejskich społeczności lokalnych poszukujących dla siebie innowacyjnych rozwiązań rozwojowych.

Nasza oferta (pełniej opisana w poniższych zakładkach) obejmuje:

SZKOLENIA I WARSZTATY a właściwie różnorodne działania edukacyjne począwszy od szkoleń, przez warsztaty, po wizyty studyjne i inne sytuacje edukacyjne, takie jak np. Laboratoria Społeczne itp.

MODEROWANIE obejmujące ofertę prowadzenia seminariów i konferencji, ale także spotkań i innych działań dotyczących np. wspólnego wytwarzania wiedzy, konsultacji, projektowania strategicznego czy organizowania działań integracyjnych

DIAGNOZA I STRATEGIE to propozycja współpracy w ramach badań i tworzenia lokalnych strategii rozwojowych, wraz z działaniami wspierającymi ich partycypacyjny charakter

MENTORING oferta pakietu usług edukacyjnych wspierających indywidualną pracę samorządowych i społecznych liderów lokalnych w zakresie kreowania i realizacji polityk publicznych

BROKER WSPÓŁPRACY czyli szerokie wsparcie tworzenia i koordynacji różnych form partnerstwa jedno i wielosektorowego.

Ekspertów i edukatorów, których współpracę jesteśmy gotowi zapewnić, rekrutujemy z różnorodnych środowisk i organizacji, w tym miedzy innymi:

 • Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej
 • Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas
 • Zrzeszenia Animatorów Kultury „Forum Kraków”
 • Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

i wielu innych, w tym środowisk akademickich.