Broker współpracy

VIGARAT dysponuje współpracownikami w wielu obszarach życia społecznego od animacji kulturalnej i społecznej, przez samorząd terytorialny i tworzenie polityk publicznych, aż po badania nad problemami społecznymi. Dlatego jesteśmy gotowi wspierać Państwa działania w formie:

  • wyszukiwania Partnerów dla Państwa działań i projektów tak, aby podnosić ich jakość i skuteczność,
  • inicjowania kontaktów między Partnerami,
  • projektowania i organizowania współpracy na wszelkich poziomach formalizacji, od relacji nieformalnych, po formalnie zawierane partnerstwa i ich rejestrację w formie podmiotów prawnych,
  • koordynowania działań partnerstw, także na poziomie podnoszenia ich aktywności,
  • przygotowywania i prowadzenia wszelkich form strategicznego planowania współpracy, w tym opracowywania dokumentów strategicznych projektowanych partnerstw,
  • wsparcia w tworzeniu projektów partnerskich i przygotowywania aplikacji o wsparcie finansowe do programów finansowanych zarówno przez Unię Europejską, ministerstwa i inne podmioty państwowe oraz donatorów prywatnych.

Zapewniamy w tym względzie opiekę wysokiej klasy ekspertów dysponujących wysoką wiedzą i bogatym doświadczeniem praktycznym.