Wykształcenie i kompetencje

Posiadam kompetencje w zakresie:

 • Edukacji dzieci i młodzieży
 • Edukacji osób dorosłych zarówno w zakresie studiów wyższych, jak i edukacji nieformalnej
 • Moderowania spotkań, warsztatów, seminariów i konferencji
 • Koordynowania projektów i zarządzania zespołami
 • Superwizji zmiany społecznej
 • Doradztwa i usług eksperckich dotyczących między innymi:
  • rewitalizacji
  • ekonomii społecznej
  • szeroko pojętej pracy socjalnej ze środowiskami lokalnymi
  • animacji kulturalnej i społecznej
  • innowacyjności społecznej
  • planowania strategicznego
  • budowania partnerstw
  • organizowania i prowadzenia partycypacyjnych diagnoz lokalnych
  • projektowania procesów, programów i narzędzi edukacji nieformalnej

Kompetencje te wynikają z wielorakich doświadczeń zawodowych – w dziedzinach, w których proponuję swoje usługi jestem PRAKTYKIEM. Moja wiedza i umiejętności wynikają także ze stałego rozwoju w wyniku uczenia się przez cale życie. Moja ścieżka edukacji to np.:

1990 – do chwili obecnej Szkolenia i warsztaty w Polsce i Europie

 • Pełny cykl szkolenia Centra Aktywności Lokalnej (CAL) (1998-1999)
 • Certyfikat Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych II stopnia
 • „Treningi Trenerów” w ramach projektu “Community Development Network Building in Central and Eastern Europe” (Węgry, Rumunia) (2001-2003)
 • Kursy i szkolenia Zespołu Ekspertów CAL (1999 – 2011)
 • Ok. 30 szkoleń z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej
 • Samokształcenie w ramach projektów z Partnerami zagranicznymi oraz zagraniczne wyjazdy studyjne, szkoleniowe i seminaria, np. w Holandii, Węgrzech, Rumunii…

2015-2016 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

 • Wydział Nauk Społecznych – Podyplomowe Studia Kierowanie Procesami Edukacyjnymi w Obszarze Rewitalizacji, Przedsiębiorczości i Samorządności Lokalnej

2008- 2009 Uniwersytet Gdański

 • Wydział Nauk Społecznych – Podyplomowe Studium Superwizji Współpracy Środowiskowej

1990-1992 Uniwersytet Łódzki

 • Wydział Prawa – Podyplomowe Studia Prawo Samorządu Terytorialnego

1984-1989 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie

 • Wydział Pedagogiczny – magister Wychowania Obronnego
 • Ok. 10 różnorodnych uprawnień zawodowych, a także praca w organizacjach i instytucjach studenckich oraz kulturalnych Krakowa.