Jacek Gralczyk


Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Z wykształcenia nauczyciel i urzędnik. Przez wiele lat mocno związany z animacją kulturalną w Bełchatowie. Redaktor i autor kilkudziesięciu wydawnictw, artykułów i opracowań o tematyce związanej z animacją społeczną. Brał udział w realizacji ogólnopolskich i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych z zakresu aktywizowania społeczności lokalnych oraz rozwijania partycypacji społecznej i publicznej . Aktywny trener i wykładowca akademicki. Na stałe związany ze stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.


Więcej informacji:


Najważniejsze obecne afiliacje:


Do pobrania: