Witam!

jacek_g_2na stronie internetowej
Warsztatu Teorii i Praktyki Animacyjnej VIGARAT!

VIGARAT to pomysł na niezależność osobistej aktywności zawodowej, ale też sposób na organizowanie współpracy z moimi Przyjaciółmi z całej Polski i z zagranicy. Podejmując współpracę z VIGARAT, uzyskujecie Państwo dostęp nie tylko do mojej osobistej oferty, ale także możliwość dotarcia do najlepszych edukatorów oraz animatorów kulturalnych i społecznych z terenu całej Polski. Współpracuję także ze środowiskami badawczymi i akademickimi z terenu całego kraju. Zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy:

  • planują dowolną zmianę społeczną, niezależnie czy w skali mikro, czy makro
  • chcą modernizować i poprawiać pracę zespołów zadaniowych, organizacji, instytucji czy urzędów
  • zamierzają organizować edukację dorosłych na dowolnym szczeblu
  • szukają wsparcia, organizując społeczności lokalne do wszelkich działań wspólnotowych, np. rewitalizacji, partycypacji społecznej czy publicznej, działań społecznych na rzecz osób i grup wykluczonych itp.
  • chcą podnieść jakość animacji kulturalnej i społecznej prowadzonej przez  lokalne instytucje kultury, pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe
  • szukają możliwości przeprowadzania skutecznej diagnozy społecznej, szczególnie mającej partycypacyjny charakter.

Przez VIGARAT traficie szybko do osób i środowisk, które skutecznie Was wesprą!

Jacek Gralczyk