Nina Gralczyk


Nauczycielka z powołania, z wykształcenia i z wyboru. Polonistka z ponad dwudziestoletnim stażem w klasie, ale także doświadczeniem pracy w charakterze redaktora i korektora różnorodnych wydawnictw.
Wychowawczyni wielu roczników młodzieży w szkołach podstawowych i średnich, która z zaangażowaniem łączy dydaktykę i wspieranie swoich uczniów na trudnej drodze do dorosłości.
W środowisku nauczycielskim ceniona za zaangażowanie i konsekwencję w obronie statusu nauczyciela nie tylko z pozycji związków zawodowych, ale także jako osoba wspierająca organizacją, radą i opinią merytoryczną swoje środowisko zawodowe.
Obecnie także trenerka w wybranych obszarach edukacji: neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, wykorzystania TIK i in.


Więcej informacji:


Najważniejsze obecne afiliacje: