Mikołaj Gralczyk

Z wykształcenia magister inżynier fizyki medycznej (absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie). Z pasji informatyk i programista. W przeszłości silnie związany z takimi organizacjami jak Niezależne Zrzeszenie Studentów, samorząd studencki (na poziomie wydziałowym i uczelnianym) i Związek Harcerstwa Polskiego. W trakcie studiów był zaangażowany w działania na rzecz społeczności akademickiej – organizował wydarzenia wydziałowe i rajdy oraz asystował Rzecznikowi Praw Studenta. W pracy zawodowej programista na wielu poziomach – od systemów wbudowanych, aż po serwisy internetowe. Zwolennik idei otwartego oprogramowania i otwartego dostępu do wiedzy.
Obciążony genetycznie wiarą w siłę edukacji i jej moc zmieniania świata.

WIĘCEJ INFORMACJI:

NAJWAŻNIEJSZE OBECNE AFILIACJE: