Wojciech Zawisz


Trener, akredytowany konsultant Insights Discovery ™, coach z akredytacją International Coach Federation, facilitator metody Open Space Technology (OST). Współzałożyciel Fundacji DO. Pierwszy Polak posiadający akredytację uprawniającą do prowadzenia warsztatów z mindmappingu i tworzenia map myśli w programie iMindMap. Autor pierwszych tłumaczeń programu iMindMap na język polski i oficjalny dystrybutor programu iMindMap i aplikacji Droptask w Polsce. Absolwent Wydziału Zarządzania krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Mistrzów Treningu, prowadzonej przez GT Mentor. Wspiera w rozwoju osoby indywidualne oraz organizacje. Specjalizuje się w facylitacji spotkań w formule Open Space Technology. Lubi pracować w zespołach, których praca opiera się na dobrej komunikacji, szacunku dla różnorodności i wzajemnym zaufaniu.


Więcej informacji:


Najważniejsze obecne afiliacje: