Michał Tworus


Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierunek filozofia oraz studiów podyplomowych w Akademii WSB – Akademia Profesjonalnego Coachingu. Certyfikowany Konsultant Extended Disc. Akredytowany trener i coach fundacji VCC.
Od 18 lat w sprzedaży – swój rozwój zawodowy rozpoczynał od stanowiska sprzedawcy, kierownika POS, przedstawiciela handlowego, później kierownika grupy handlowej, szefa sprzedaży krajowej, menedżer ds. klientów strategicznych, co wiązało się z prowadzeniem m.in. treningów produktowych, coachingu, szkoleń z zakresu kompetencji miękkich (zarządzanie, komunikacja, sprzedaż etc.). Wprowadzał na rynek polski takie marki jak Impex Color, Antica Signoria, LS – Line, Kramp, Hex, Hetta. Swój sukces zawdzięcza takim firmom jak: Wojnarowscy sp. z o.o., PTK Centertel, Armar, Kraftworks sp. z o.o. Odpowiedzialny m.in. za opracowanie krótko- i długoterminowych strategii sprzedaży, budowy i rozwoju sieci dystrybucji, coaching i jazdy asystowane pracowników. Na swoim koncie ma: wzrosty sprzedażowe na pojedynczych klientach i działach w skali kwartałów i lat, szkolenia i coaching dla setek osób w procesach indywidualnych i grupowych.
Menedżer – praktyk w obszarze zarządzania i sprzedaży. Z sukcesami kierował zarówno pojedynczymi projektami, jak i zespołami. Wprawiony w negocjacjach, rekrutacji i konsultingu.
Trener – kilka tysięcy godzin szkoleń produktowych i z kompetencji miękkich (sprzedaż, praca zespołowa, leadership) dedykowanych dla specjalistów, sprzedawców, menedżerów, kierowników projektów. W pracy trenera łączy swoje doświadczenia z pracy menedżera, konsultanta, sprzedawcy.
Coach – towarzyszy, słucha, pyta – dla klientów jest lustrem i sherpą, dzięki któremu można osiągnąć konkretny szczyt.


Więcej informacji:


Najważniejsze obecne afiliacje: