Oferta

Do skorzystania z usług VIGARAT zapraszamy wszystkich, którzy poszukują nowych rozwiązań społecznych, sprzyjających zarówno rozwojowi społeczności lokalnych, jak i wszelkich podmiotów, które działają w sferze polityk publicznych i ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim:

  • organizacji pozarządowych
  • jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów z nimi powiązanych, np.:
   • pełnomocników ds. NGO, uzależnień, społecznych itp.
   • domów kultury
   • ośrodków pomocy społecznej
   • szkół
  • podmiotów ekonomii społecznej
  • sieci współpracy i partnerstw
  • firm prywatnych w zakresie działań społecznie odpowiedzialnego biznesu
 • miejskich i wiejskich społeczności lokalnych poszukujących dla siebie innowacyjnych rozwiązań rozwojowych.

Nasza oferta (pełniej opisana w poniższych zakładkach) obejmuje:

SZKOLENIA
a właściwie różnorodne działania edukacyjne począwszy od szkoleń, przez warsztaty, po wizyty studyjne i inne sytuacje edukacyjne, takie jak np. Laboratoria Społeczne itp.

MODEROWANIE
obejmujące ofertę prowadzenia seminariów i konferencji, ale także spotkań i innych działań dotyczących np. wspólnego wytwarzania wiedzy, konsultacji, projektowania strategicznego czy organizowania działań integracyjnych

DIAGNOZA I STRATEGIE
to propozycja współpracy w ramach badań i tworzenia lokalnych strategii rozwojowych, wraz z działaniami wspierającymi ich partycypacyjny charakter

MENTORING
oferta pakietu usług edukacyjnych wspierających indywidualną pracę samorządowych i społecznych liderów lokalnych w zakresie kreowania i realizacji polityk publicznych

BROKER WSPÓŁPRACY
czyli szerokie wsparcie tworzenia i koordynacji różnych form partnerstwa jedno i wielosektorowego.

Ekspertów i edukatorów, których współpracę jesteśmy gotowi zapewnić, rekrutujemy
z różnorodnych środowisk i organizacji, w tym miedzy innymi:

 • Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej
 • Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych  Collegium Civitas
 • Zrzeszenia Animatorów Kultury „Forum Kraków”
 • Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

i wielu innych, w tym środowisk akademickich.