Diagnoza i strategie

Proponujemy nasze usługi w zakresie planowania strategiczne zarówno na poziomie organizacji czy instytucji, jak i dla gmin czy regionów. Jesteśmy przygotowani między innymi do:

 • organizowania diagnozy społecznej w zakresie:
  • przygotowania planu i opracowania narzędzi diagnozy
  • prowadzenia badań
  • przygotowywania mieszkańców do partycypowania w tworzeniu diagnozy
  • koordynacji badań i innych działań diagnostycznych
  • opracowywania raportów badawczych i innych dokumentów diagnostycznych
 • kompleksowego tworzenia dokumentów strategicznych, a szczególnie:
  • strategii rozwoju organizacji i instytucji
  • programów współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
  • programów rozwiązywania problemów społecznych
  • gminnych strategii rozwoju
  • gminnych programów rewitalizacji
  • lokalnych strategii polityk kulturalnych.

Jesteśmy gotowi do opracowywania diagnoz i dokumentów strategicznych zarówno w systemie zaangażowania ekspertów zewnętrznych, jak i poprzez projektowanie i koordynację działań opartych o partycypację publiczną.