Mentoring

Oferujemy kompleksowe wsparcie liderów samorządowych i społecznych w zakresie ich rozwoju osobistego i zwiększania skuteczności podejmowanych przez nich działań. Proponujemy między innymi:

 • liederom organizacji pozarządowych wsparcie w zakresie:
  • zakładania i kierowania organizacjami pozarządowymi
  • fundraisingu
  • wykorzystania nowoczesnych technologii IT w działalności NGO
  • wykorzystywania różnych strategii rozwiązywania problemów społecznych w pracy organizacji
  • budowania sieciowych struktur współpracy
  • tworzenia i wykorzystywania innowacji społecznych
  • rozwoju społeczności w oparciu o zasoby wg. modelu ABCD
 • radnym, urzędnikom i innym liderom samorządowym wsparcie w zakresie:
  • aktywizacji i organizowania społeczności lokalnych
  • społecznych aspektów rewitalizacji
  • budowania skutecznego dialogu społecznego
  • partycypacyjnego tworzenia lokalnych polityk publicznych
  • budowania partnerstw międzysektorowych
  • rozwoju lokalnego opartego o innowacyjność społeczną
  • budowania kultury organizacyjnej urzędu zaangażowanego społecznie.

Jesteśmy gotowi także przygotować specjalną, indywidualną ofertę wsparcia, w oparciu o diagnozę Państwa potrzeb w tym zakresie. Oprócz mentoringu może ona być oparta także o narzędzia superwizji czy coachingu.